Obchodní podmínky

Europáček.cz

Svět zábavy

Pokud hledáte zajímavé místo, kde můžete oslavit narozeniny svých dětí, pak se musíte podívat do úžasného dětského světa Lvíček, které patří k nejmodernějším zábavním parkům v Evropě.

LazerFun Praha

Billa - Spolu dětem

Kontakt

tel.:776 194 227

email: europacek@seznam.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu Europacek.cz je

Daniel Dudov

Drahobejlova 1226/30

Praha 9, 190 00

Tel.:  776 194 227

E-mail:europacek@seznam.cz

web:  www.europacek.cz

IČO:7641 6470

číslo účtu ČSOB: 186 960 818/0300


Osoba odpovědná za vyřizování reklamací

p.Daniel Dudov

Tel.:+ 420 776 194 227

 

Objednávání

Zboží lze objednávat prostřednictvím nabídky zveřejněné na internetových stránkách www.europacek.cz. Kupujícímu se po po přihlášení zobrazí cena platná v jeho cenové skupině. Po vložení zboží do košíku a zvolení způsobu dopravy a platby je zobrazena celková cena za nákup.V případě že se zobrazená cena liší od aktuálního ceníku prodávajícího, nebo se cena v okamžiku objednání liší od platné ceny, je kupující požádán o schválení ceny nákupu před odesláním zboží. Kupní smlouva je považována za uzavřenou v okamžiku závazného potvrzení objednávky prodávajícím prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Dodání

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce na adresu kupujícíe v České republice. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů, není li uvedena jiná expediční lhůta.
O průběhu objednání bude kupující informován e-mailem. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a nákupní doklad včetně případného záručního listu.

Cena

Cena se skládá z ceny za zboží a ceny za dopravu. Cena za nákup se zobrazuje v objednávce, v případě nestandardních rozměrů zásilky, případně místa doručení mimo Českou republiku bude cena domluvena individuálně a bude vždy s kupujícím dohodnuta mailem individuelně.

Doprava

Zboží je dopravováno k kupujícímu zvoleným způsobem. Cena za dopravu je zobrazena při vyplňování objednávky. Zboží je doručováno jedním z následujících způsobů:

  • Zásilková služba cena je za dopravné 125,- Kč včetně DPH při platbě předem ,( při objednávce nad 4000,-Kč je doprava zdarma )

  • Kurýrní služba cena je za dopravné 155,- Kč včetně DPH při platbě předem ,( při objednávce nad 4000,-Kč je doprava zdarma )

  • Při platbě na dobírku činí doběrečné  25,- Kč včetně DPH ,( při objednávce nad 4000,-Kč je doprava zdarma )

Platební podmínky

Platbu za objednané zboží je možné provést následujícími způsoby:

  • Dobírkou při dodání zboží

  • Předem převodem na bankovní účet


Převzetí zboží
Kupující by si měl prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, doporučujeme kupujícímu za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží. V případě poškození doporučujeme kupujícímu vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si ho potvrdit dopravcem.

Možnost vrácení zboží

Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, může jej zákazník během 14 dnů po obdržení vrátit v sídle prodávajícího, nebo je poslat zpět. Toto se vztahuje pouze na prodej koncovému spotřebiteli.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému výrobku je dodáván záruční list, je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, nebo při velkoobchodním prodeji slouží jako záruční list daňový doklad. Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje prodávající.

Reklamace
V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Reklamované zboží kupující doručí do sídla prodávajícího. Po převzetí zboží je vystaveno potvrzení. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a vyrozumí kupujícího e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Možnost odstoupení od smlouvy u kupujících kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je posuzována individuálně.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Postup při odstoupení od smlouvy je vždy dohodnut předem. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, veškerá přijatá plnění budou vrácena plátci.
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí e-mailem prodávajícímu. Při odstoupení doporučujeme uvést údaje specifikující objednávku a předložit originál dokladu o koupi zboží. Kupující doručí zboží do provozovny prodávajícího. Doporučujeme zboží vrátit v neporušeném stavu, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujících osobní údaje kupujících, a to jméno, firmu, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujících v budoucnu. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.
Prodávající je oprávněn kupující informovat emailem a telefonicky o nových nabídkách a dalších obchodních sděleních. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, případně změnit uchovávané údaje zasláním požadavku na emailovou adresu prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícíem a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Tyto budou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího před započetím jejich platnosti.

Napište nám a v co nejkratším čase Vás budeme rádi kontaktovat
(povinné)


(povinné)


(povinné)